Fotokursi

Pieteikties   Foto no kursiem
  Fotostudija Atfoto aicina apmeklēt fotokursus ATFOTO fotostudijā Ģertrūdes ielā 33/35 .

 Fotokursi notiek dienas vai vakara grupā.

Fotokursu sākums vakara grupā otrdien,  2024. gada 21. maijs plkst. 18.30. Nodarbības laiks vienu reizi nedēļā ceturtdienās  no 18:30-20:30

Foto kursu sākums dienas grupā trešdien,  2024. gada 22. maijs plkst. 10.30. Nodarbības laiks vienu reizi nedēļā otrdienās no 10:30- 12:30.

Fotokursi notiek klātienē Atfoto fotostudijā Ģertrūdes ielā 33/35

Maksa par kursiem 85 eiro  jāveic reizi mēnesī (kopā jāveic trīs maksājumi, 255 eiro).

Foto kursos uzzināsit, kā iegūtās prasmes realizēt dažādos fotografēšanas veidos.

Katra nodarbība sastāv no paskaidrojoša materiāla un prakses. 

Pasniedzējs atbildēs uz katru jautājumu par fotografēšanas tehniku un atbilstošu parametru izvēli. 

Apmeklējot visas nodarbības, iegūsiet apliecību par dalību foto kursos.

Foto kursos var piedalīties gan dalībnieki bez priekšzināšanām, gan arī fotogrāfi ar fotografēšanas pieredzi. 

3 MĒNEŠU FOTOSTUDIJAS ATFOTO FOTOKURSU PROGRAMMA.

Kursu vadītājs profesionāls diplomēts fotogrāfs, foto publikāciju autors, Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas fotodizaina pasniedzējs ar augstāko pedagoģisko izglītību Aivars Tipsis.

 Kursu pirmajā daļā apgūsiet fotoaparāta iestatijumus un fototehnikas lietošanu, lai iegūtu labāko rezultātu katrā situācijā.

Kursu otrajā daļā iemācisieties redzēt un veidot attēla apgaismojumu,  kompozīciju, lai attēls būtu izteiksmīgs un ar saturu.

Kursu trešajā daļā uzzināsiet, kā iegūtās prasmes realizēt dažādos fotogrāfēšanas veidos un attēlu sagatavot  praktiskai lietošanai.

1. nodarbība

Fotografēšanas tehnika, fotoaparāts. Fotoaparātu veidi, atšķirības un to ietekme uz fotogrāfijas kvalitāti. Fotoaparāta ergonomika un funkciju lietošana praksē. Fotoaparāta sensors, sensoru atšķirības, parametri. Digitāla attēla formāti JPEG, RAW. Fotogrāfijas veidošanas posmi, kvalitatīvas fotogrāfijas kritēriji un  nosacījumi. Fotogrāfa ekipējums (fotoaksesuāri, statīvi, kur iegādaties u.tml.).

2. nodarbība

Fotoaparāta galvenās sastāvdaļas. Fotoobjektivs, tā galvenie parametri. Fokusa attālums, attēla perspektīve un mērogs. Objektīva gaismasspēja un izšķiršanas spēja. Diafragma un asi attēlotās telpas dziļums. Objektīva asuma dziļums. Fotoattēla asuma iestatīšanas parametri. Makrorežiīms. Fotoobjektīva parametru izmantošana fotogrāfijas kompozīcijas un satura veidošanas procesā. Zoomobjektīvi un objektīvi ar nemainīgu fokusa atttālumu.

3. nodarbība

Fotokameras dažādi lietošanas režīmi, to izvēle.Sensora jūtība un ISO. Fotografēšanas parametru iestatīšana. Fotografēšanas ilguma izvēle. Attēla gaišums un histogramma. Kontrasts un ekspozīcijas robežas. Fotoaparāta iestatijumu izvēle atbilstoši situācijai. Fotografēšana ar ilgiem laikiem, izmantojot fotostatīvu.

4. nodarbība

Fotoaprāta iebūvētās un āŗējās zibspuldzes izvēle un lietošana. Zibspuldzes aksesuāri. Fotografēšana telpās un nepietiekamas gaismas apstākļos. Gaisma un krāsa fotogrāfijā. Gaismas spektrs. Krāsu temperatūra un baltā balanss, dažādi baltā balansa režīmi. Gaisma dabā un mākslīgais apgaismojums. Fotofiltru veidi un to pielietojums fotogrāfijā.

5. nodarbība

Kompozīcija. Attēla sastāvdaļas un to savstarpējā ietekme. Galvenais objekts. Attēla vizuālais un sižetiskais centrs. Zelta griezums. Formu, līniju un ģeometriskā kompozīcija. Gaisma, tonalitāte, krāsa un kontrasts attēla kompozīcijā.Skatupunkts un fotografēšanas momenta izvēle.

6. nodarbība

Apgaismojuma raksturs un tā veidošana. Biežāk izmantojamie apgaismojumu veidi fotogrāfijā. Gaismas kvalitatīvās un kvantitatīvās īpašības fotogrāfijā. Darbs ar dabisko un studijas apgaismojumu. Atstarotāju un izkliedētāju lietošana.

7. nodarbība

Cilvēku fotografēšana. Portrets. Grupas portrets. Bērnu fotografēšana. Cilvēku fotografēšana dažādās situācijās (telpās,dabā u.tml.). Zibspuldzes un atstarotāju praktiska izmantošana.

8. nodarbība

Dabas fotografēšana.  Ainava. Atsevišķu dabas elementu fotografēšana. Panorāma. Dzīvnieku fotografēšana. Makro fotogrāfija. Fototehnikas un fotofiltru lietošana atbilstoši situācijai.

9. nodarbība

Klusā daba un priekšmetu fotografēšana. Priekšmetu un reklāmas fotogrāfija. Tehniskā fotogrāfija. Arhitektūras un interjera fotogrāfija. Dokumentālā un reportāžas fotogrāfija (sports, teātris, kāzas u.tml.).

10. nodarbība

Fotogrāfiju atlase un uzglabāšana. Digitāla attēla galvenie raksturlielumi un formāti. Fotogrāfijas pēcapstrāde. Pēcapstrādes programmas izvēle. Fotogrāfijas defektu labošana. Mākslinieciska apstrāde.

11. nodarbība

Pamatopcijas un galvenie soļi pēcapstrādē.Fotogrāfiju apstrāde  programmā Adobe Lightroom .

12. nodarbība

Fotogrāfiju apstrāde  programmā. Adobe Photoshop.Fotogrāfiju lokālā korekcija un apvienošana, darbs ar slāņiem. Portretu  korekcija. Fotogrāfijas noformēšana un prezentācija. Fotokursu apliecību izsniegšana.

 

Kursos tiek apskatītas visas fotografēšanas procesa sastāvdaļas - sākot ar fotoaparāta un citas fototehnikas izvēli un praktisko pielietojumu atbilstoši situācijai,kompozīcijas pamatprincipiem, dabiskā un mākslīgā apgaismojuma izmantošanu fotogrāfijā, beidzot ar fotogrāfiju pēcapstrādi un noformēšanu.

KURSU IETVAROS TIEK ORGANIZĒTS DARBS AR STUDIJAS APGAISMOJUMU .

Teorētiskās zināšanas tiek papildinātas un nostiprinātas ar praktiskajiem uzdevumiem, dalībnieku individuālajiem darbiem un fotogrāfiju analīzi.

 FOTOGRĀFIJU APSTRĀDES KURSI PROGRAMMĀS ADOBE LIGHTROOM  UN ADOBE PHOTOSHOP.

Kursu ilgums 2 mēneši ( 8 nodarbības ). Maksa 65 EUR mēnesī ( kopā 130 EUR).

 Fotokursos var piedalīties arī bez sava datora, jo fotogrāfiju pēcapstrādes paņēmieni tiek demonstrēti uz projektora ekrāna.

 • Attēla korekcijas galvenās pamatoperācijas.
 • Failu formātu apstrādes atšķirības.
 • Fotogrāfiju korekcija camera RAW vidē.
 • Attēlu organizēšana, atlase.
 • Fotogrāfiju ekspozīcijas (tonālā, gaišuma, kontrasta)  korekcija.
 • Baltā balansa un gaismas krāsas korekcija.
 • Digitāla attēla krāsu korekcija.
 • Melnbalta attēla veidošana un tonēšana.
 • Attēla ģeometrijas labošana.
 • Kadrēšana un fotogrāfijas izmēru maiņa.
 • Fotogrāfijas perspektīves, līniju un formu korekcija.
 • Fotogrāfijas lokālā, atsevišķu daļu un elementu korekcija.
 • Iezīmēšanas rīki, to praktiska pielietošana.
 • Darbs ar slāņiem. Slāņu veidošana.
 • Slāņu kārtošana, organizēšana, grupēšana.
 • Fotofiltri digitālās fotogrāfijas apstrādes procesā.
 • Portretu retuša.
 • Attēlu apvienošana, panorāmu veidošana.
 • Attēla asuma korekcijas metodes.
 • Teksta un objektu pievienošana.
 • Fotogrāfiju sagatavošana lietošanai tīmeklī.
 • Apstrādes procesa automatizācija.

 

Individuālā apmācība 50 EUR viena nodarbība (ja dalībnieki ir vairāki, tad katram dalībniekam cena par apmācību ir mazāka).

tālr. 29211197

aivarstip@inbox.lv